Een significant gedeelte van de lucht die we inademen staat erom bekend te bestaan uit stikstof. Het betreft hier stikstof in haar pure, niet-reactieve en bovendien ook schadeloze vorm. Een klein gedeelte van de hoeveelheid aan stikstof die beschikbaar is in onze lucht beschikt toch over een reactief karakter. Op zich is dat geen probleem, alleen is het van belang om erop toe te zien dat de concentraties niet te groot worden. Gebeurt dat wel? Dan kan dat een probleem veroorzaken in onze natuur. Inmiddels mag het dan ook duidelijk zijn dat de stikstofuitstoot naar omlaag moet. Binnen verschillende sectoren zorgt deze beslissing echter nu reeds voor verschillende problemen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan moet je zeker de onderstaande informatie lezen.

Stikstof vormt in de basis helemaal geen probleem

Allereerst is het belangrijk om te weten dat stikstof in de praktijk helemaal geen probleem vormt. Stikstof is dan ook een element dat we op onze planeet zeer vaak tegenkomen. De lucht die we inademen bestaat bijvoorbeeld voor een ongelofelijk groot gedeelte uit stikstof. Belangrijk om rekening mee te houden is dat er sprake is van verschillende soorten stikstof. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

  1. Niet-reactieve stikstof;
  2. Reactieve stikstof.

Voor de stikstof die we in de lucht aantreffen geldt dat het gaat om de pure, niet-reactieve variant. Deze is volkomen schadeloos. Een beperkt gedeelte van de stikstof op onze planeet en in de lucht die we inademen is echter reactief stikstof. Het betreft hier dan in de praktijk chemische verbindingen waarbij er sprake is van de aanwezigheid van stikstof. Deze vormen een werkelijk onmisbare voedingsstof voor onze natuur.

Wanneer wordt stikstof dan wel een probleem?

In normale hoeveelheden vormt stikstof nooit een probleem. Het is pas wanneer er sprake is van een te grote hoeveelheid aan stikstof dat haar negatieve gevolgen merkbaar zullen worden. Op het ogenblik dat er sprake is van een overaanbod aan voedingsstoffen spreekt het voor zich dat er al snel sprake kan zijn van vermesting. Voor soorten die behoeften hebben aan een grote hoeveelheid aan stikstof geldt dat ze zullen zegevieren en snel in grote aantallen zullen toenemen. Voor de meer kwetsbare planten kan dat Desastreus zijn. Zij zullen dan als het ware worden verdrongen waardoor ook de insecten die er afhankelijk van zijn zullen verdwijnen. Op deze manier kan de biodiversiteit dan ook behoorlijk worden verstoord. Op TNO.nl lees je meer over de impact van stikstof en de luchtkwaliteit van Nederland.

Wat kunnen we doen om het stikstofprobleem aan te pakken?

De Nederlandse overheid heeft inmiddels de opdracht gekregen om de uitstoot van stikstof (meer intens) aan te pakken. Ze rekent hiervoor op de medewerking van verschillende sectoren. In het bijzonder de bouw- en de landbouwsector zouden op dit vlak aanzienlijke inspanningen moeten leveren. Dat er hiervoor aanvankelijk naar de sector van de landbouwbedrijven wordt gekeken hoeft helemaal niet te verbazen. 40 procent van alle stikstof die op Nederlands grondgebied neerslaat zou dan ook afkomstig zijn van de landbouwsector.

Je kan misschien ook genieten van: