Last van houtaantasters zoals de houtworm of boktor? Dit kan voor veel schade zorgen. Het is dan ook belangrijk om hier vroeg bij te zijn om de schade te beperken. Vaak wordt bij aankoop van een woning een uitgebreide bouwkundige keuring uitgevoerd. Hierbij kijkt de expert ook naar dergelijke zaken. De werkwijze ziet er vaak als volgt uit:

  1. Determinatie: Wij bekijken door welke houtaantaster het hout is aangetast.
  2. Inventarisatie: Hierbij kijken hierbij hoever de aantasting is en onderzoeken grondig het object.
  3. Planning: Er wordt bekeken en overlegd wat de beste methode is om het probleem op te lossen en de overlast van de bestrijding tot een minimum te beperken.
  4. Uitvoering: Er wordt begonnen met de bestrijding van de gedetermineerde houtaantaster en het besproken plan wordt uitgevoerd.
  5. Controle: Naar de bestrijding wordt er altijd een controle uitgevoerd en alle stappen nog een keer zorgvuldig nagelopen om er zeker van te zijn dat de bestrijding geslaagd is. Eventueel kan dit ook onafhankelijk worden uitgevoerd door een bouwkundig adviseur in Emmen of een andere regio.

Hoe gaat houtwormbestrijding in zijn werking:

Als eerste worden altijd de hierboven genoemde stappen ondernomen. Bij houtworm wordt het aangetaste hout stofvrij gemaakt en daarna ingespoten onder lage druk met een daarvoor toegelaten gif. De houtworm eet van het ingespoten hout en gaat dood. Als het hout zodanig is aangetast dat er gevaar kan ontstaan door bijvoorbeeld doorgevreten balken, spanten dan moeten de desbetreffende delen vervangen worden en daarna preventief worden behandeld om heraantasting te voorkomen.

Hoe gaat boktorbestrijding in zijn werking:

Het hout waar boktor in zit wordt eerst zo veel mogelijk schoon gekrabd, stofvrij gemaakt daarna worden er gaten ingeboord in 3/4 diepte van de balk. In deze gaten worden pluggen geslagen die worden onder hoge druk geïnjecteerd met een daarvoor toegelaten gif. Dit gif gaat de balk in en door de gangen van de boktor/larf de boktor/larf eet van het hout dat is ingespoten met gif en gaat dood. Bij een aantasting van boktor wordt ook weer het hout wat zodanig is aangetast dat het gevaar voor de constructie oplevert verwijderd, en het nieuwe hout moet dan weer preventief worden behandeld om heraantasting te voorkomen.

Je kan misschien ook genieten van: